Je kunt je opgeven door het inschrijfformulier af te drukken,  in te vullen, te voorzien van een pasfoto en aan de trainer te geven. Het inschrijfformulier download je hier.

Contributiegroep Bedrag per 3 maanden
G. Senioren Recreatie Competitie € 36,00
Bijzonder lid, contributieplichtig € 11,50

 

De contributie wordt 4x per jaar afgeschreven, namelijk:

– Medio september
– Medio November
– Medio februari
– Medio Mei

  • De contributie voor de bond wordt verrekend in de clubcontributie
  • Betaling vindt plaats bij via automatische incasso. De hoogte van de contributie volgt per jaar de prijsindex
  • Als lid wordt je automatisch ingeschreven bij de NeVoBo
  • In februari/maart kun je je opgeven voor het volgende seizoen. We vragen je de consequenties van tevoren terdege te overwegen (van augustus tot en met april trainen, spelen, contributies, zaalwacht enz.)
  • Het beëindigen van het lidmaatschap kan eenmaal per jaar en moet schriftelijk vóór 1 mei worden gemeld bij de ledenadministratie van de afdeling Volleybal.  (Statuten en Huishoudelijk Reglement DSC).
  • Voor uitzonderingen door onvoorziene omstandigheden (langdurige blessures, verhuizen enz.) kun je schriftelijk een verzoek indienen bij het bestuur over een aangepaste contributie regeling
  • Mutaties zoals verhuizen schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie of secretaris
  • De technische commissie (=TC) stelt de teams samen en zal met je wensen en capaciteiten trachten rekening te houden.
  • De contributies zijn niet toereikend om de vereniging financieel draaiende te houden. Daarom worden jaarlijks verschillende activiteiten door de diverse teams en de coördinator activiteiten georganiseerd. Er wordt een beroep op je gedaan worden om te helpen bij acties of bepaalde taken binnen de volleybal vereniging.